VitalStim Plus Electrotherapy System
VitalStim Plus Electrotherapy System
VitalStim Plus Electrotherapy System
VitalStim Plus Electrotherapy System

Chattanooga

VitalStim Plus Electrotherapy System

Artikelnummer:5923-3
25 789,00 kr

Pris i SEK exkl. moms          Fri frakt över 2500 kr 

Beskrivning

VitalStim är ett arbetsredskap för terapeuter och logopeder som arbetar med dysfagi. VitalStim, fokuserad muskelstimulering, blir ett verktyg i kombination med existerande klinisk praxis och en integrerad del av behandlingen av dysfagi.


VitalStim Plus - Aktivera kraften att svälja

Projicera behandlingsframsteg live på en dator- eller surfplattaskärm. Skärmens speglingsteknologi gör det möjligt för kliniker att guida patienter genom personliga, riktade sväljningsövningar. Förinställda eller anpassade program gör att vårdgivaren verkligen kan skräddarsy behandlingar medan biofeedback och visuella hjälpmedel skapar en patientcentrerad upplevelse som främjar engagemang och uppnående av mål.

VitalStim Plus neuromuskulär elektrisk stimulering hjälper till att rekrytera och omutbilda muskler i sväljningsprocessen. Under ledning av en kliniker deltar patienterna i en interaktiv terapi som hjälper till att stärka musklerna för att rehabilitera sväljningen.

sEMG-biofeedback hjälper till att öka ansträngningen och varaktigheten av sväljningsförsöken och förbättra koordinationen. Det erbjuder också möjligheten till objektiv utvärdering av sväljningsfunktion och mönster.

VitalStim-behandling
VitalStim-vågformen levereras i Co-Contraction-läge. Upp till fyra separata kanaler levererar stimulering samtidigt och pausar samtidigt.

VMS-behandling
Du har kontrollen! Anpassa din behandlingsprotokoll genom att justera de parametrar du väljer, som fasvaraktighet, frekvens och arbets- och vilotid. VMS-behandlingen erbjuder ännu mer flexibilitet genom att tillåta dig att sekvensera stimuleringen i de olika kanalerna för att bättre matcha den naturliga sväljningssekvensen.

sEMG-behandling
Elektriska signaler i muskeln mäts och visas på en skärm och förstärks till ljud som patienten kan höra. Denna återkoppling ökar patientens ansträngning och deltagande och ger de data och dokumentation som krävs för att mäta patientresultat och kvantifiera framsteg.

sEMG + utlöst stimulering
Patienten initierar sväljningsövningen med hjälp av sEMG-biofeedback. När det inställda tröskelvärdet nås kommer VitalStim Plus att växla till stimuleringsläge för att öka ansträngningen och belastningen under övningen.